Directe toegankelijkheid

Sinds 1 augustus 2011 is podotherapie direct toegankelijkheid.

Met ingang van deze datum is het voor patiënten mogelijk om zonder verwijzing van een (huis) arts een afspraak te maken bij de podotherapeut.

Als u besluit rechtstreeks naar de podotherapeut te gaan voert deze eerst een zogenaamde screening uit. Tijdens deze screening wordt vastgesteld of er belemmerende factoren zijn voor een podotherapeutische behandeling. Wanneer uit de screening blijkt dat er een indicatie voor podotherapie bestaat, is het wettelijk verplicht dat u schriftelijk toestemming geeft voor de start van het onderzoek en de daaruit eventueel volgende behandeling. Deze schriftelijke toestemming met uw handtekening vervangt als het ware de schriftelijke verwijzing van de huisarts of specialist.  Mocht uit de screening blijken dat er geen indicatie is voor podotherapie zult u gevraagd worden de bespreking van de screening schriftelijk te bevestigen.  Uw (huis) arts blijft een centrale rol spelen en daarom zal uw podotherapeut uw (huis) arts informeren over uw bezoek, tenzij u aangeeft dat u dit niet wenselijk vindt.

Om zonder verwijzing te mogen werken moet de podotherapeut een verplichte bijscholing hebben gevolgd.

Hoewel een verwijzing wettelijk niet meer verplicht is, is het wel wenselijk om een verwijzing bij uw (huis)arts te vragen omdat deze over meer informatie over u en uw specifieke situatie beschikt.