Overname van de Amstelveense Praktijk Podotherapie per 1 januari 2017 door RondOm.

Welkom bij Amstelveense Praktijk Podotherapie van Mw P.M.A.Wolthuis.

Na ruim 20 jaar als zelfstandig gevestigde podotherapeut gewerkt te hebben, valt de administratieve druk mij de laatste jaren steeds zwaarder. Ook worden de gestelde eisen t.a.v de wet- en regelgeving binnen de gezondheidszorg waaraan een podotherapeut moet voldoen steeds hoger.

Dit alles heeft mij doen besluiten mij per 1 februari 2017 aan te sluiten bij het team van RondOM podotherapeuten.Voor u als patiënt zal deze verandering van organisatie niet veel gevolgen hebben. Ikzelf blijf werkzaam op de Randwijcklaan 13 te Amstelveen.

Als u al onder behandeling bent, zal uw patientendossier automatisch worden overgeschreven naar RondOm (mocht u dit bezwaarlijk vinden, dan kunt u dit bij ons secretariaat aangeven).

Tot 1 januari 2017 kunt u de praktijk bereiken op tel. nummer. 4450868 of 6412857. Na 1 januari 2017 belt u het secretariaat van RondOm op 088-1180500